Tygodnik Solidarność | Wiadomości i polityka w Polsce
Ordo Iuris
Zgromadzenie Ogólne Rady Europy: świat wkroczył w nową erę pandemii Wiadomości
Zgromadzenie Ogólne Rady Europy: świat wkroczył w nową erę pandemii

W ostatnich dniach w Strasburgu miała miejsce sesja plenarna Zgromadzenia Ogólnego Rady Europy. Podczas jednej z sesji, Zgromadzenie Ogólne debatowało na temat stanu zagrożenia zdrowia publicznego i potrzeby holistycznego podejścia do opieki zdrowotnej. Zgromadzenie podkreśliło, że należy się spodziewać nowych, być może gorszych niż Covid-19, zagrożeń dla zdrowia publicznego. Mają być one związane m.in. ze zmianami klimatycznymi. Przygotowano rezolucję wzywającą państwa członkowskie do „wzmocnienia globalnej architektury zdrowotnej” i większego zaangażowania w prace Światowej Organizacji Zdrowia, w tym także przygotowywanie tzw. traktatu antypandemicznego. Rezolucja została przyjęta 54 głosami za, przy 8 głosach sprzeciwu.

Jerzy Kwaśniewski: Odkłamujemy propagandę aborcjonistów Wiadomości
Jerzy Kwaśniewski: Odkłamujemy propagandę aborcjonistów

Potężne aborcyjne lobby ponownie bierze sobie Polskę na celownik. W szerzeniu zabójczej propagandy nie cofną się przed wykorzystaniem ludzkiej tragedii. Gdy tylko dotarły do mnie pierwsze informacje o śmierci pani Doroty i jej nienarodzonego dziecka w szpitalu w Nowym Targu, wiedziałem, że jej ofiary zostaną zaraz zaprzęgnięte do kampanii kłamstw aborcyjnych aktywistów. Nie pomyliłem się… Już kilka dni później, na portalu Gazety Wyborczej opublikowano artykuł pod tytułem „Katoliccy fundamentaliści zabili kolejną kobietę”. W polskich miastach organizowano demonstracje samozwańczego Strajku Kobiet, a Lewica wykorzystała całą sytuację, by złożyć w Sejmie projekt ustawy znoszącej – gwarantowaną przez Konstytucję RP i wiążące prawo międzynarodowe – „klauzulę sumienia”.

Ordo Iuris: dekryminalizacja aborcji, normalizacja prostytucji i narkomanii w raporcie Międzynarodowej Komisji Prawników: Wiadomości
Ordo Iuris: dekryminalizacja aborcji, normalizacja prostytucji i narkomanii w raporcie Międzynarodowej Komisji Prawników:

Międzynarodowa Komisja Prawników opublikowała raport zawierający zasady jakimi, jej zdaniem, powinny się kierować państwa w zakresie prawodawstwa dotyczącego m.in. aborcji, narkomanii, prostytucji czy czynności seksualnych z udziałem osób małoletnich. Komisja rekomenduje całkowite zniesienie zakazu aborcji czy depenalizację zachowań mogących szkodzić zdrowiu i życiu nienarodzonych dzieci. Autorzy raportu postulują też pozwolenie na organizowanie prostytucji i czerpanie korzyści z tego procederu, a także uwzględnienie zdolności osób niepełnoletnich do wyrażania zgody na podejmowanie czynności seksualnych. Komisja domaga się także legalizacji zażywania narkotyków. W raporcie znalazł się również postulat karania za praktyki mające na celu stłumienie „ekspresji płciowej” danej osoby. Zasady zostały opracowane w konsultacji z organami ONZ.

Ordo Iuris: Nieprzejrzyste prawo migracyjne budzi obawy o przymusowe relokacje Wiadomości
Ordo Iuris: Nieprzejrzyste prawo migracyjne budzi obawy o przymusowe relokacje

Temat przymusowej relokacji imigrantów, w tym nielegalnych, powrócił do polityki i mediów w związku z najnowszą propozycją regulacji w tym zakresie, przedstawioną na posiedzeniu Rady UE w formacie ds. wymiaru sprawiedliwości i spraw wewnętrznych. Zgodnie z motywami projektu rozporządzenia w sprawie zarządzania azylem i migracją, formułowane mają być zalecenia wskazujące konkretne roczne środki solidarnościowe, w tym m.in. relokacje i wkłady finansowe, wraz z ich skalą liczbową. Działania te mają „zapewnić przewidywalność państwom członkowskim znajdującym się pod presją migracyjną i państwom członkowskim wnoszącym wkład”. Wyżej wymienione środki mają być wymagane na szczeblu Unii. Z kolei wymieniane również w projekcie rozporządzenia alternatywne środki solidarnościowe mają się skupiać głównie na budowaniu zdolności, usługach, wyszkolonym personelu, obiektach i sprzęcie technicznym.

Ordo Iuris: Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” wymaga istotnych zmian Wiadomości
Ordo Iuris: Projekt „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców” wymaga istotnych zmian

Trwa zbieranie podpisów pod obywatelskim projektem ustawy „Chrońmy dzieci, wspierajmy rodziców”. Ma on nowelizować Prawo oświatowe w celu „wzmocnienia pozycji i głosu rodziców oraz ich przedstawicieli w społecznym organie szkoły (radzie rodziców) w zakresie skutecznego sprzeciwiania się niepożądanym treściom kierowanych do ich dzieci przez stowarzyszenia lub inne organizacje”. Ordo Iuris podkreśla, że projekt, co do zasady, wzmacnia transparentność działania organizacji zewnętrznych na terenie szkoły, jednak czyni to w sposób wadliwy. Prawnicy zauważają, że projekt zawiera nieprecyzyjne, trudne do stosowania w praktyce, określenia oraz poszerzając kompetencje rodziców w jednych obszarach, ogranicza je w innych. Instytut przygotował opinię do projektu wskazując w jakim zakresie powinien on zostać zmieniony.

Ordo Iuris: Aborcja to nie lekarstwo. Petycja do ministra zdrowia z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Aborcja to nie lekarstwo. Petycja do ministra zdrowia

Podczas niedawnej konferencji prasowej, minister zdrowia Adam Niedzielski wskazał, że, jego zdaniem, kobiety powinny mieć prawo do aborcji z powodu złego stanu psychicznego. W związku z tą wypowiedzią, Instytut Ordo Iuris przygotował petycję, w której wzywa rządzących do poszanowania prawa do życia, zagwarantowanego w Konstytucji. Ordo Iuris podkreśla, że aborcja nie jest „lekarstwem” na problemy psychiczne matki, ale wręcz może je pogłębić, co potwierdzają badania. Instytut zaznacza, że wykładnia pozwalająca na uśmiercanie nienarodzonych dzieci z powodów psychicznych, prowadziłaby do faktycznego zalegalizowania aborcji „na życzenie”. Petycja dostępna jest na stronie aborcjatonielekarstwo.pl.

Ordo Iuris: Postępowanie w sprawie parodii procesji Bożego Ciała umorzone. Instytut złoży zażalenie z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Postępowanie w sprawie parodii procesji Bożego Ciała umorzone. Instytut złoży zażalenie

Sąd Rejonowy Gdańsk-Południe umorzył sprawę przeciwko osobom parodiującym procesję Bożego Ciała podczas parady ruchu LGBT w 2019 r. Demonstranci byli oskarżeni o obrazę uczuć religijnych i znieważenie przedmiotu czci religijnej, czyli przestępstwo z art. 196 Kodeksu karnego. Uczestnicy manifestacji prezentowali przedmiot przypominający monstrancję, stylizowany na żeński organ płciowy, a także mieli na sobie ubrania przypominające stroje liturgiczne bądź szaty, w jakich na wizerunkach przedstawiana jest Matka Boża. Zdaniem sądu, działania oskarżonych nie stanowiły czynu zabronionego, a w ich zachowaniu brak jest jakiejkolwiek szkodliwości społecznej. Wśród oskarżonych znalazła się profesor Uniwersytetu Gdańskiego. Instytut Ordo Iuris, który reprezentował pokrzywdzonych, złoży zażalenie na umorzenie postępowania.

Ordo Iuris: Kilka faktów na temat obowiązującego w Polsce prawa w kontekście śmierci pani Doroty z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Kilka faktów na temat obowiązującego w Polsce prawa w kontekście śmierci pani Doroty

Polskie prawo zapewnia ochronę życia i zdrowia matek oczekujących dziecka. W ramach ratowania życia matki dopuszczalne jest poświęcenie życia nienarodzonego dziecka. Zasadę tę potwierdził wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r., sygn. akt K 1/20, który nie ogranicza w żaden sposób możliwości ratowania życia matki. W zakresie ratowania zagrożonego życia matki przepisy polskie w niczym nie różnią się od prawa niemieckiego, francuskiego czy amerykańskiego. Polski ustawodawca przyznał pierwszeństwo wobec życia dziecka nie tylko życiu matki, ale także jej zdrowiu. Należy jednocześnie podkreślić, że w świetle orzecznictwa TK oraz poglądów nauki prawa: „Nie dotyczy to jednak sytuacji, w których zagrożona jest jedynie kondycja psychiczna kobiety ciężarnej (np. zagrożenia depresją w związku z ciążą)”[1]. Osobiste tragedie, będące skutkiem błędów popełnionych przez personel medyczny oraz naruszenia obowiązującego prawa, są wykorzystywane przez środowiska proaborcyjne do zmiany świadomości społeczeństwa i doprowadzenia do modyfikacji prawa chroniącego ludzkie życie w fazie prenatalnej. Efektem działań ruchu aborcyjnego jest odwrócenie uwagi od realnych przyczyn tragicznego wypadku, a czasem też od realnej odpowiedzialności lekarzy. Poprzednio rzecznicy aborcji instrumentalnie wykorzystywali sprawę pacjentki z Pszczyny. Analiza przypadku potwierdziła jednak podejrzenia, że tragedia mogła być spowodowana błędem lekarskim. Lekarzom już postanowiono zarzuty.

Jerzy Kwaśniewski:  Prokuratura zaczyna walczyć z aborcyjną przestępczością z ostatniej chwili
Jerzy Kwaśniewski: Prokuratura zaczyna walczyć z aborcyjną przestępczością

Jednym z ważniejszych wydarzeń ostatnich miesięcy było skazanie przez Sąd Okręgowy dla Warszawy-Pragi - także dzięki zaangażowaniu Ordo Iuris - aktywistki aborcyjnej Justyny Wydrzyńskiej za pomocnictwo w aborcji. Wyrok ten pokazał, że Policja i prokuratura są bardziej skłonne do ścigania aborcyjnych przestępców, gdy niejako „na tacy” przekaże im się dane dostawców i odbiorców śmiercionośnych pigułek. W związku z tym, dostarczyliśmy prokuraturze zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa przez aktywistów Aborcyjnego Dream Teamu, powołując się na zamieszczone na ich stronie internetowej świadectwa kobiet, którym ADT pomógł zabić ich własne dzieci. Dzisiaj widać, że nasza nowa strategia może już niebawem uruchomić lawinę postępowań!

Ordo Iuris: Ideologiczne treści na portalu promowanym w podręcznikach. Instytut reaguje Wiadomości
Ordo Iuris: Ideologiczne treści na portalu promowanym w podręcznikach. Instytut reaguje

Do Instytutu Ordo Iuris docierały liczne informacje, że w podręcznikach szkolnych zamieszczany jest numer „Telefonu zaufania dla dzieci i młodzieży” i adres strony internetowej 116111.pl, prowadzonej przez Fundację Dajemy Dzieciom Siłę. Dzwoniący na infolinię młodzi ludzie oraz ich rodzice nie są w stanie ustalić, kto doradzał dziecku w poufnych i wrażliwych sprawach, ponieważ konsultanci dyżurujący w ramach numeru 116 111 są anonimowi. Jednocześnie na stronie telefonu zaufania można znaleźć treści zachęcające do aktywnego wspierania „osób LGBT+” oraz link odsyłający do strony stowarzyszenia promującego radykalne postulaty ideologii gender. Adres strony internetowej oraz sam numer telefonu zaufania znajdują się m.in. w podręcznikach do 4. klasy szkoły podstawowej, gdzie portal został przedstawiony jako „adres ciekawej strony internetowej poświęconej przyrodzie”. Instytut Ordo Iuris zwrócił się w tej sprawie do Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które jest organem nadzorczym w stosunku do Fundacji Dajemy Dzieciom Siłę. Prawnicy zapowiadają interwencje także w innych instytucjach. Instytut przygotował również analizę na ten temat.

Jerzy Kwaśniewski: Margot skazany. Walczymy z przemocą i cenzurą z ostatniej chwili
Jerzy Kwaśniewski: Margot skazany. Walczymy z przemocą i cenzurą

Nie możemy pozostawiać odważnych obrońców życia i rodziny samym sobie i dać zakrzyczeć nawet najbardziej wpływowej mniejszości, która chce tworzyć wrażenie, że ich radykalne poglądy są wspierane przez społeczeństwo. Nawet jeśli największe w Polsce media powielają kłamstwa o tym, że Margot jest ofiarą prześladowania „osób LGBT” – to nie mam wątpliwości, że zdecydowana większość Polaków nie akceptuje przemocy, gróźb i wyzwisk.

Ordo Iuris: Jak powstrzymać proceder eutanazyjny? Konferencja naukowa na Collegium Intermarium Wiadomości
Ordo Iuris: Jak powstrzymać proceder eutanazyjny? Konferencja naukowa na Collegium Intermarium

W siedzibie Uczelni Collegium Intermarium miała miejsce konferencja naukowa „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”, współorganizowana przez Instytut Ordo Iuris. Podczas wydarzenia temat został przeanalizowany z perspektywy medycyny, prawa, socjologii, filozofii czy teologii. Prelegenci przedstawili m.in. stan prawny związany z eutanazją w Polsce i innych krajach Europy. Wskazali na problemy jakie rodzi upowszechnienie tego procederu. Uczestnicy zwrócili także uwagę na najważniejsze środki przeciwdziałania ograniczaniu prawa do życia.

Jerzy Kwaśniewski: Ataki na księży i wiarę wzmagają się z ostatniej chwili
Jerzy Kwaśniewski: Ataki na księży i wiarę wzmagają się

Narastająca fala agresji wobec wiary, Kościoła i kapłanów jest efektem lekceważenia pierwszych aktów nienawiści. Lewicowe media, które pochwalały ataki na kościoły oraz brały w obronę celebrytów boleśnie szydzących ze świętych dla chrześcijan symboli, stworzyły atmosferę swoistego przyzwolenia na agresję skierowaną przeciw ludziom wierzącym. To ośmielało naśladowców i prowadziło do eskalacji przestępstw.

Ordo Iuris: Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne - konferencja naukowa z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne - konferencja naukowa

Debata dotycząca legalizacji eutanazji dociera także do Polski. Instytut Ordo Iuris dostrzega potrzebę podzielenia się naukowymi refleksjami na ten temat przez prawników, medyków, naukowców i innych przedstawicieli życia publicznego. W związku z tym, uczelnia Collegium Intermarium oraz Ordo Iuris zapraszają na ogólnopolską konferencję naukową „Zjawisko eutanazji. Refleksje interdyscyplinarne”. Konferencja odbędzie się 5 czerwca w godz. 9:45 - 16:00 w auli Uczelni Collegium Intermarium w Warszawie – ul. Bagatela 12 (III piętro). Podczas wydarzenia problem eutanazji zostanie przeanalizowany z punktu widzenia różnych dziedzin nauki - prawa, medycyny, socjologii, filozofii czy antropologii. Wydarzenie ma na celu przekazanie rzetelnej wiedzy na temat tego zjawiska w związku z nasilającą się debatą dotyczącą tej kwestii.

Ordo Iuris: Działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie z ostatniej chwili
Ordo Iuris: Działacz prolife uniewinniony od zarzutu rzekomego zakłócania demonstracji ruchu LGBT w Częstochowie

Sąd Rejonowy w Częstochowie uniewinnił czwartego z działaczy Fundacji Pro – Prawo do życia, którzy zostali obwinieni o domniemane zakłócanie demonstracji ruchu LGBT. Obrońcy życia w lipcu ubiegłego roku brali udział w zgromadzeniu zorganizowanym w pobliżu tzw. Marszu Równości. Sądy ustaliły, że obwinieni nie wznosili żadnych okrzyków ani nie wykonywali żadnych gestów w kierunku uczestników manifestacji ruchu LGBT. Ich zgromadzenie miało pokojowy przebieg i polegało głównie na wspólnej modlitwie. Był to ostatni proces w tej sprawie. Wszyscy obwinieni działacze zostali uniewinnieni. Wobec jednego z wolontariuszy toczyło się także inne postępowanie w sprawie rzekomego naruszenia zakazu używania urządzeń nagłaśniających i umieszczania nieobyczajnych treści w miejscu publicznym. Sprawa została umorzona, ze względu na brak znamion czynu zabronionego. Działaczy reprezentował Instytut Ordo Iuris.

Jerzy Kwaśniewski: Zatrzymajmy biznes robiony na dramatach nastolatków z ostatniej chwili
Jerzy Kwaśniewski: Zatrzymajmy biznes robiony na dramatach nastolatków

„Pocałunek Śpiącej Królewny” – sztukę taneczną pod takim niewinnym tytułem zaprezentowano uczniom szkoły podstawowej w niemieckiej Kolonii. Tak jak to bywa i w polskich szkołach, rodzice dopiero z ust zawstydzonych dzieci dowiedzieli się, że w ramach „przedstawienia” półnadzy mężczyźni całowali się w usta i lizali po stopach. Tak samo jak w dziesiątkach interwencji naszego zespołu w ramach kampanii „Chrońmy Dzieci!” – początkowo władze szkoły twierdziły, że nic złego nie miało miejsca. W końcu do wszystkiego przyznali się sami artyści. O ile jednak nasze interwencje przynoszą efekty i często powstrzymują falę wulgarnej seksedukacji, to niemieccy protestujący rodzice zostali… oskarżeni o homofobię.

Ordo Iuris: Jak systemowo pomagać kobietom w trudnej ciąży? Debata z okazji Dnia Matki Wiadomości
Ordo Iuris: Jak systemowo pomagać kobietom w "trudnej ciąży"? Debata z okazji Dnia Matki

Wyrok Trybunału Konstytucyjnego z 22 października 2020 r. w większym stopniu zagwarantował ochronę konstytucyjnego prawa do życia. W debacie publicznej coraz częściej zaczęły się jednak pojawiać pytania o pomoc matkom dzieci z wadami i niepełnosprawnościami. Temu zagadnieniu Instytut Ordo Iuris poświęcił raport, który zostanie wkrótce opublikowany. Na zakończenie prac nad raportem odbędzie się debata ekspertów poświęcona tematowi pomocy matkom w „trudnej ciąży”.

Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych z ostatniej chwili
Trybunał w Strasburgu nakazuje Rumunii instytucjonalizację konkubinatów jednopłciowych

Europejski Trybunał Praw Człowieka orzekł, że że Rumunia naruszyła prawo do poszanowania życia prywatnego i rodzinnego 21 par jednopłciowych, które złożyły skargę na brak możliwości sformalizowania ich konkubinatów. Skarżący żądali zapłaty ponad pół miliona euro zadośćuczynienia za „psychiczne cierpienia” z tym związane. Trybunał orzekł o naruszeniu, ale odmówił zasądzenia zadośćuczynienia. Wyrok ETPC oznacza, że Rumunia będzie musiała dokonać instytucjonalizacji konkubinatów jednopłciowych w formie związków partnerskich lub małżeństwa. Rumunia jest trzecim krajem, który Trybunał zmusza do instytucjonalizacji konkubinatów jednopłciowych. Wcześniej Trybunał wydał podobne rozstrzygnięcia wobec Włoch i Rosji. Jak wynika z sondażu z 2018 r., aż 74% Rumunów jest przeciwna wprowadzeniu „małżeństw” jednopłciowych.

O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris z ostatniej chwili
O suwerenności Polski – szkolenie w ramach Akademii Ordo Iuris

Przed nami kolejne szkolenie z cyklu Akademia Ordo Iuris. W najbliższy czwartek jego uczestnicy będą rozmawiać o suwerenności w świetle Konstytucji 3 maja oraz obecnej ustawy zasadniczej. Szkolenie poprowadzi Przemysław Pietrzak, analityk Centrum Badań i Analiz Ordo Iuris. Akademia Ordo Iuris to program edukacyjny przygotowany przez Instytut przy współpracy z kołami naukowymi działającymi na uniwersytetach w całej Polsce.

Ordo Iuris: “Margot” skazany - zapadł wyrok w sprawie zniszczenia furgonetki Fundacji Pro - Prawo do Życia oraz napaści na działaczy prolife z ostatniej chwili
Ordo Iuris: “Margot” skazany - zapadł wyrok w sprawie zniszczenia furgonetki Fundacji Pro - Prawo do Życia oraz napaści na działaczy prolife

Sąd Rejonowy dla Warszawy-Śródmieścia skazał troje aktywistów LGBT za udział w zbiegowisku, zniszczenie furgonetki Fundacji Pro – Prawo do Życia oraz atak na jej działaczy, w wyniku którego jeden z obrońców życia doznał obrażeń ciała. Wśród skazanych jest Michał Sz. ps. „Margot”. Działaczom LGBT wymierzono kary ograniczenia wolności oraz wypłaty rekompensaty na rzecz pokrzywdzonych. Obrońców życia reprezentowali prawnicy Instytutu Ordo Iuris.

Emerytury
Stażowe