Zielony Ład oznacza nowy rodzaj niewolnictwa. Mocna diagnoza profesora Krysiaka

– W Zielonym Ładzie chodzi o to, by ludzie nie kumulowali kapitału, by mieli niespłacalne kredyty, wtedy odbierze im się własność. Czyli chodzi o to, żeby byli niewolnicy, którzy jako tako funkcjonują, ale nie posiadają kapitału, bo wówczas mogliby wpływać na decyzje i losy narodu oraz własne dzieje – mówi prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista z Instytutu Myśli Schumana, w rozmowie z Jakubem Pacanem.
Zielony Ład to niewolnictwo - zdjęcie ilustracyjne  Zielony Ład oznacza nowy rodzaj niewolnictwa. Mocna diagnoza profesora Krysiaka
Zielony Ład to niewolnictwo - zdjęcie ilustracyjne / pxhere CC0 Public Domain

– „Byt określa świadomość” – w tym haśle determinizmu ekonomicznego kryje się prawda o konsekwencjach aksjologicznych Zielonego Ładu?

– Skutkiem Zielonego Ładu będzie nowa koncepcja aksjologiczna, która dokona się poprzez deformowanie i dekonstrukcję duchowego, intelektualnego, logicznego i psychicznego dziedzictwa wyrosłego z wartości chrześcijańskich. W UE od dawna przygotowywany jest grunt pod pozbawienie ludzi logicznego i krytycznego myślenia, po to, by bez zastanowienia godzili się na absurdy związane m.in. z Zielonym Ładem. Nie ma propozycji ani modelu w Unii realizacji transformacji energetycznej, której celem byłaby redukcja ceny energii według normalnego modelu biznesowego. W normalnym trybie najpierw przygotowujemy pewne plany operacyjne, alokujemy zasoby i układamy struktury organizacyjne, aby w końcu dokonać bilansu kosztów i nakładów finansowych umożliwiających realizację zaproponowanej strategii, a także ostatecznie ocenić możliwości pozyskania odpowiednich źródeł finansowania umożliwiających wdrożenie zaplanowanej strategii. W przypadku braku finansowania strategię trzeba skorygować adekwatnie do możliwości dostępnych zasobów finansowych. Należy podkreślić, że każda strategia musi działać rozwojowo na gospodarkę i potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych, a zatem nie może wpływać destrukcyjnie, z czym mamy do czynienia obecnie w odniesieniu do chaotycznych i stale zmieniających się pomysłów w ramach tzw. zielonego nieładu.
 
– Nie wiadomo, z czego sfinansowany ma być Zielony Ład, z jakich podatków.

– Przygotowanie ideologiczne niszczące konstrukcję człowieka robione jest właśnie po to, by ludzie nie byli w stanie się zorientować, że król jest nagi. Nie ma racjonalnego modelu, planu operacyjnego dla Zielonego Ładu. W biznesie sprawdzamy, czy mamy pieniądze na inwestycję, czyli badamy źródła finansowania. Jeśli źródeł finansowania nie ma, to trzeba skorygować plan inwestycji, by wszystko się bilansowało. W przypadku Zielonego Ładu ta prosta i podstawowa logika nie występuje. Zamiast tego mamy nakręcanie lęku, że planeta się pali, a powietrze jest takie, że nie można nim już oddychać. Ogłupianie ludzi skutkuje tym, że większość nie potrafi zrozumieć, że Europa generuje tylko 8% dwutlenku węgla. Nawet, gdy zredukujemy do zera naszą emisję, to reszta świata wyprodukuje jej coraz więcej i nie ma zapory, która uchroniłaby nas przed przepływem CO2 z Azji do Europy.
 
 

– Może chodzi o zlikwidowanie „ostatniego prawa metafizycznego”, jak pisał Richard M. Weaver, w Europie, czyli prawa własności? Może Zielony Ład ma doprowadzić do powszechnego bankructwa Europejczyków?

– Dokładnie, żeby ludzie nie potrafili myśleć i zadawać logicznych pytań, trzeba im stworzyć chaos, destrukcję. Wtedy będą znieczuleni na okoliczność odbierania własności. Podam przykład ocieplania domów. W tej chwili koszty transformacji wynikające z Zielonego Ładu przypadające na pracującego Polaka w ciągu dziesięciu lat, uwzględniając różne elementy „proekologiczne”, wynoszą od 30 do 60 tys. zł rocznie. Przez dziesięć lat wychodzi od 300 do 600 tys. Gdybyśmy dzisiaj tych wszystkich pracujących Polaków zmusili, by dzisiaj poszli do banku po taki kredyt, to większość by go nie otrzymała, ponieważ nie ma zdolności kredytowej. 
 
– Zatem nowa terapia szokowa??

– Zatem ideolodzy i budowniczy superpaństwa w Europie rozegrają to w ten sposób, że pojawi się poręczyciel, różne grupy korporacyjne, oligarchiczne, które będą chciały zrobić na tym biznes. Rządzący UE stworzą furtkę mówiącą, że jeśli taki gwarant kredytu się pojawi, to banki mają wyrażać zgodę na kredyty. Kredyt ma być spłacany, a gwarant wstąpi w prawa własności, czyli kredyt będzie obciążał hipotekę dotychczasowego właściciela, ale tym, który uprawniony będzie do własności, jest oligarcha. Wiadomo, że większość ludzi nie będzie w stanie spłacić tego kredytu, spłaci tylko część, oligarcha spłaci resztę, to oznacza, że w którymś momencie oligarcha stanie się właścicielem domu. Na koniec właściciele staną się lokatorami takich nieruchomości. W ten sposób dojdziemy do sytuacji, gdzie będą dwie grupy: klasa rządzących i posiadających aktywa oligarchów i klasa pracująca bez własności. Ten schemat można zastosować do wszystkich obszarów, także np. do rolników. 
 
– W jaki sposób?

– Polityka mówiąca, że będziemy tutaj ugorować, a żywność sprowadzimy sobie z Ameryki Południowej, jest pewną grą na okres przejściowy. Nikt nie pozwoli sobie na ugorowanie całych obszarów rolnych, w tym przypadku chodzi o doprowadzenie do bankructwa rolników. W miejsce zbankrutowanych rolników także wejdą oligarchowie, a rolnicy staną się grupą ludzi pracujących w ich latyfundiach, podobnie jak to się dzieje na Ukrainie. Dokładnie tak było w starożytnym Rzymie. Po Grecji rozwijały się dobrze małe gospodarstwa rolne. Grecy w pewnym momencie nawet odchodzili od niewolnictwa, bo stwierdzili, że to szkodzi jakości rolnictwa. Jednak rzymscy właściciele latyfundiów przejmowali te małe gospodarstwa, ponieważ mieli dopływ niewolników i wygrywali konkurencję. Właściciele małych gospodarstw rolnych bankrutowali i przenosili się do Rzymu. W którymś momencie 300 tys. zbankrutowanych rolników, na milion mieszkańców Rzymu, było karmionych produkcją z latyfundiów. Po upadku Rzymu przejście do okresu feudalizmu było rozkwitem, bo stworzono bardzo innowacyjny system tzw. włości, który odbudował rolnictwo i zapewnił rozkwit. W systemie włości tylko 30% ziemi należała do pana, zaś reszta do chłopów. My obecnie stoimy przed ryzykiem powrotu do starożytności, gdyż jesteśmy w procesie tworzenia latyfundiów. Niektórzy mówią, że średniowiecze było zacofane, a zatem spójrzmy, że jeśli przyjmiemy ten niszczący kierunek do superpaństwa, to znajdziemy się w prymitywnym systemie latyfundiów z czasów cesarstwa rzymskiego. Kluczową przyczyną powstania wówczas latyfundiów było odejście od wartości etycznych Arystotelesa, zaś po rozkwicie w średniowieczu ponownie odchodzono od etyki chrześcijańskiej na rzecz liberalizmu, materializmu i nauki kartezjańskiej, w czym pomijano całkowicie wszystkie inne natury człowieka, tworząc z niego homo economicus bez duszy i ograniczając się tylko do materii, biologii, przyrody i fizyki.
 
– To inżynieria społeczna, przy której rewolucja obyczajowa z 1968 roku jawi się jako przedszkole?

– To dobre porównanie. Nawet po 1968 roku pozycja wartości chrześcijańskich właściwie w całej Europie nadal była mocna i silna, ponieważ była to rewolta głównie studencka. Proces odejścia od wartości chrześcijańskich trwał dekady. Tutaj mamy frontalny atak na całą strukturę społeczną i realizuje to cała machina UE, a w Zielony Ład wprzęgnięte są wielki biznes i przemoc kapitałowa. W ekonomii mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, a zdeformowani ideologicznie właściciele wielkiego kapitału społeczną odpowiedzialność biznesu nie traktują jako konstruktywne wsparcie rozwoju człowieka we wszystkich wymiarach i jego otoczenia, czyli społeczeństwa, tylko ich odpowiedzialność polega na przenoszeniu założeń rewolucji obyczajowej, która ma niszczyć rodzinę, psychikę, etykę, duszę, logikę i wolność myślenia. O wielkim zagrożeniu, wynikającym z tej ideologii, zabijania duszy naszych narodów w Europie mówił już w 1961 r. Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, który przedstawiał to w następujący sposób: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim z tego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu”.
 
– To, o czym Pan mówi, to wprowadzenie w Europie systemu kast na wzór indyjski.

– Dokładnie. Od wielu lat trwa praca nad taką przemianą człowieka, by się nie buntował. Mało się o tym mówi, ale wielcy inżynierowie społeczni świata zachodniego, jak np. Klaus Schwab, mają doskonale przygotowane systemy ratingów ludzi, na wzór tych działających w Chinach. Rating obywateli w Chinach wiąże się z tym, że ludzie za pomocą kar i nagród wchodzą w pewne przyzwyczajenia.
 
 

– Zielony Ład uderza w demokrację i wolność. Przecież ten projekt nie ma żadnej legitymizacji w społeczeństwach Europy.

– Najlepszą odpowiedzią na to są słowa samego Altiero Spinellego, włoskiego polityka, który po drugiej wojnie światowej forsował koncepcję federalizacji Europy. On jasno mówi, że w jego rewolucji i budowaniu europejskiego superpaństwa działania totalitarne i przemoc muszą być stosowane, bo mają prowadzić do budowania tzw. nowego świata. Gdy przyjrzymy się myśli chaosu Spinellego, to odkryjemy, że on krytykował tylko jeden totalitaryzm, hitlerowski. On nie krytykował nawet totalitaryzmu Stalina. Dla europejskich elit spod znaku Spinellego to, co teraz mamy w UE, to nie jest jeszcze demokracja. Oni chcą stworzyć nową demokrację już bez tradycji, historii narodów, wiary i Kościoła. Niestety wielu polityków i obywateli zaczyna się do tego przyzwyczajać, godzić się z Zielonym Ładem, coraz częściej słyszymy, że Tusk był w Brukseli, ale nic nie załatwił, bo on nic nie może, bo takie są przepisy w UE itp. I społeczeństwo coraz częściej akceptuje taki stan rzeczy. Tymczasem trzeba myśleć i działać inaczej, bo tu jest nasz dom – Polska, i musimy myśleć po polsku i rządzić się po polsku, a nie po niemiecku lub brukselsku. Tu trzeba przytoczyć tekst piosenki Kapeli znad Baryczy: „Bo my są Polska, co nie zginęła/, bo my są Polska, co Bogiem żyje/, bo my są Polska spod znaku krzyża/, bo polskie serce pod krzyżem bije”.

Czytaj także: Niemieckie media: Niemcy na ostatnim miejscu wśród krajów uprzemysłowionych (znowu)
 
– Godzimy się na poddaństwo?

– Różne siły z Niemiec i Brukseli chcą wprowadzić nam schemat, „że my nie mamy tutaj wpływu, bo wpływ ma Bruksela”, i wiele osób w Polsce daje się na to nabrać. Nie możemy godzić się na poddaństwo. Zawsze będę powtarzał: to jest nasz dom i nie możemy godzić się na to, by sąsiad czy Bruksela nam go urządzali. Po prostu trzeba mówić „non possumus” i robić swoje, i nie bójmy się, że mogą cokolwiek nam zrobić, albo najechać czołgami, których i tak nie mają. Bundeswehra jest zdemolowana po latach, kiedy ministrem obrony w Niemczech była Ursula von der Leyen. Teraz ona demoluje wspólnotę europejską, bo ludzie Spinellego mają mentalność destruktorów, a nie konstruktorów, i o tym musimy pamiętać we wszystkich działaniach, dlatego stańmy do apelu i budujmy w Polsce i Europie ruch oporu przeciwko superpaństwu w Europie. 
 
Zielony Ład to nie jest projekt zamknięty, my na dzisiaj nie wiemy, kiedy zatrzymają się jego pomysłodawcy.

– Dlatego budowniczy superpaństwa starają się wszelkimi metodami wyłączać ludziom myślenie i logikę. Wszelkie wcześniejsze godzenie się na odbieranie nam suwerenności krok po kroku trzeba odbierać jako godzenie się na konszachty z diabłem. Gdy ktoś z zewnątrz narzuci nam lub reguluje wolność, własność i autonomię, to znaczy, że je utraciliśmy. Nie możemy się godzić, by Trybunał tzw. Sprawiedliwości w Luksemburgu, który jest faktycznie narzędziem w procesie budowania superpaństwa, stał się naszym punktem odniesienia, który rozstrzyga nasze sprawy. Jeśli utrwali się to w mentalności, będziemy na straconej pozycji. 
 
 

– To się już dzieje. Wielu młodych ludzi nie chce kupować mieszkania, lecz je wynajmować, wynajmują samochody, nawet rowery.

– Tutaj chodzi jeszcze o coś innego, nie wszyscy będą mieli własne domy. W Zielonym Ładzie chodzi bardziej o to, by ludzie nie kumulowali kapitału. Swoją drogą, to właśnie coraz większym kapitałem polskich gospodarstw domowych zaniepokojone są Niemcy. Sam Spinelli mówił o pensji gwarantowanej po to, by człowiek jakoś funkcjonował, ale na takim poziomie, by nie mógł kumulować kapitału. Czyli chodzi o to, żeby byli niewolnicy, którzy jako tako funkcjonują, ale nie posiadają kapitału, bo wówczas mogliby wpływać na decyzje i losy narodu oraz własne dzieje.

Czytaj także: Szydło: Zatwierdzona przez Radę UE norma Euro 7 dotyczy nie tylko zmniejszenia emisji spalin

Kontekst: kim jest profesor Zbigniew Krysiak? 

Prof. Zbigniew Krysiakt to ekonomista, wykładowca SGH i zagranicznych uczelni, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana.

Nowy numer

Tekst ukazał się w nowym numerze „Tygodnika Solidarność” dostępnym już od środy w kioskach. 

Chcesz otrzymywać „Tygodnik Solidarność” prosto do swojego domu lub zakładu pracy? Zamów prenumeratę <TUTAJ>

 

 


Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

POLECANE
Axios: W Luizjanie będzie obowiązek wywieszania Dekalogu w szkołach i college’ach z ostatniej chwili
Axios: W Luizjanie będzie obowiązek wywieszania Dekalogu w szkołach i college’ach

Luizjana, na południu USA, będzie pierwszym stanem, w którym wejdzie w życie obowiązek wywieszania dziesięciu przykazań we wszystkich szkołach i college'ach otrzymujących publiczne pieniądze - podaje w środę portal Axios.

Trybunał Stanu dla szefa NBP. Prezes PiS mówi wprost z ostatniej chwili
Trybunał Stanu dla szefa NBP. Prezes PiS mówi wprost

– W moim przekonaniu nie chodzi o spektakl. W wypadku Narodowego Banku Polskiego chodzi o złotówkę – oświadczył na antenie Telewizji Republika szef PiS Jarosław Kaczyński, zapytany o skierowanie wniosku o Trybunał Stanu dla prezesa NBP prof. Adama Glapińskiego.

Iga Świątek pokonała Naomi Osakę i awansowała do trzeciej rundy Roland Garros z ostatniej chwili
Iga Świątek pokonała Naomi Osakę i awansowała do trzeciej rundy Roland Garros

Iga Świątek wygrała z Japonką Naomi Osaką 7:6 (7-1), 1:6, 7:5 w drugiej rundzie wielkoszlemowego turnieju French Open. Prowadząca w światowym rankingu polska tenisistka walczy o trzeci z rzędu i czwarty w karierze triumf w Paryżu.

Samuel Pereira: Kto z krzyżem wojuje… Wiadomości
Samuel Pereira: Kto z krzyżem wojuje…

W najnowszym sondażu zaufania (badanie IBRiS dla Onetu) szok i niedowierzanie! Wśród polityków znajdujących się w rankingu Rafał Trzaskowski zanotował największy spadek – o 7,7 punktów procentowych. To jego najgorszy wynik od czerwca ubiegłego roku. Już nawet sprzyjające uśmiechniętej koalicji media, takie jak Onet, wskazują, że „tak duży spadek zaufania prawdopodobnie ma związek z kontrowersyjną decyzją prezydenta Warszawy o usuwaniu krzyży z miejskich urzędów”.

Sąd odrzucił skargę TVP na uchwałę KRRiT z ostatniej chwili
Sąd odrzucił skargę TVP na uchwałę KRRiT

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie uznał, że TVP w likwidacji nie może skarżyć uchwały Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji przesuwającej wypłatę pieniędzy z abonamentu.

Witold Gadowski wspiera akcję referendalną Solidarności w sprawie Zielonego Ładu z ostatniej chwili
Witold Gadowski wspiera akcję referendalną Solidarności w sprawie Zielonego Ładu

Witold Gadowski w swoim najnowszym wideoblogu wsparł akcję referendalną Solidarności dotyczącą Zielonego Ładu.

Kaczyński: Panie Tusk, proszę przeprosić z ostatniej chwili
Kaczyński: Panie Tusk, proszę przeprosić

– Ja wzywam stąd, z tego miejsca, z zamku z Nidzicy, zamku nidzickiego, żeby przeprosił. Panie Tusk, proszę przeprosić, proszę przeprosić strażników, żołnierzy, ich rodziny, ich dzieci, bo te też były prześladowane w szkołach właśnie z tego powodu, że ich rodzice wykonują obowiązek wobec ojczyzny – mówił w środę w Nidzicy szef PiS Jarosław Kaczyński.

Hiszpania wzywa kraje arabskie. Chodzi o Izrael z ostatniej chwili
Hiszpania wzywa kraje arabskie. Chodzi o Izrael

Rząd Hiszpanii wezwał w środę kraje arabskie i muzułmańskie do uznania państwa Izrael. Apel ma związek z uznaniem dzień wcześniej przez hiszpańskie władze niepodległego państwa palestyńskiego.

Niemcy nie odpuszczają swoim rolnikom Wiadomości
Niemcy nie odpuszczają swoim rolnikom

Protesty niemieckich rolników, które zawierały także krytykę Zielono Ładu, ale kierowały się głównie przeciw krajowym decyzjom, zaczęły się w drugiej połowie grudnia 2023 roku. W szczytowym momencie protestów, w styczniu rolnicy oraz firmy transportowe, które dołączyły do nich, demonstrowały przed Bramą Brandenburską w Berlinie z udziałem ponad 800 pojazdów rolniczych z całych Niemiec. Około 8000 osób demonstrowało w Berlinie. W następujących tygodniach blokowano regularnie przejazd na najważniejszych niemieckich autostradach.

Politico: „Skrajna” prawica wygrywa wśród młodych Europejczyków z ostatniej chwili
Politico: „Skrajna” prawica wygrywa wśród młodych Europejczyków

„Skrajnie prawicowe” partie zyskują na popularności w całej Europie – a młodzi wyborcy to kupują – twierdzi serwis Politico.

REKLAMA

Zielony Ład oznacza nowy rodzaj niewolnictwa. Mocna diagnoza profesora Krysiaka

– W Zielonym Ładzie chodzi o to, by ludzie nie kumulowali kapitału, by mieli niespłacalne kredyty, wtedy odbierze im się własność. Czyli chodzi o to, żeby byli niewolnicy, którzy jako tako funkcjonują, ale nie posiadają kapitału, bo wówczas mogliby wpływać na decyzje i losy narodu oraz własne dzieje – mówi prof. Zbigniew Krysiak, ekonomista z Instytutu Myśli Schumana, w rozmowie z Jakubem Pacanem.
Zielony Ład to niewolnictwo - zdjęcie ilustracyjne  Zielony Ład oznacza nowy rodzaj niewolnictwa. Mocna diagnoza profesora Krysiaka
Zielony Ład to niewolnictwo - zdjęcie ilustracyjne / pxhere CC0 Public Domain

– „Byt określa świadomość” – w tym haśle determinizmu ekonomicznego kryje się prawda o konsekwencjach aksjologicznych Zielonego Ładu?

– Skutkiem Zielonego Ładu będzie nowa koncepcja aksjologiczna, która dokona się poprzez deformowanie i dekonstrukcję duchowego, intelektualnego, logicznego i psychicznego dziedzictwa wyrosłego z wartości chrześcijańskich. W UE od dawna przygotowywany jest grunt pod pozbawienie ludzi logicznego i krytycznego myślenia, po to, by bez zastanowienia godzili się na absurdy związane m.in. z Zielonym Ładem. Nie ma propozycji ani modelu w Unii realizacji transformacji energetycznej, której celem byłaby redukcja ceny energii według normalnego modelu biznesowego. W normalnym trybie najpierw przygotowujemy pewne plany operacyjne, alokujemy zasoby i układamy struktury organizacyjne, aby w końcu dokonać bilansu kosztów i nakładów finansowych umożliwiających realizację zaproponowanej strategii, a także ostatecznie ocenić możliwości pozyskania odpowiednich źródeł finansowania umożliwiających wdrożenie zaplanowanej strategii. W przypadku braku finansowania strategię trzeba skorygować adekwatnie do możliwości dostępnych zasobów finansowych. Należy podkreślić, że każda strategia musi działać rozwojowo na gospodarkę i potencjał ekonomiczny gospodarstw domowych, a zatem nie może wpływać destrukcyjnie, z czym mamy do czynienia obecnie w odniesieniu do chaotycznych i stale zmieniających się pomysłów w ramach tzw. zielonego nieładu.
 
– Nie wiadomo, z czego sfinansowany ma być Zielony Ład, z jakich podatków.

– Przygotowanie ideologiczne niszczące konstrukcję człowieka robione jest właśnie po to, by ludzie nie byli w stanie się zorientować, że król jest nagi. Nie ma racjonalnego modelu, planu operacyjnego dla Zielonego Ładu. W biznesie sprawdzamy, czy mamy pieniądze na inwestycję, czyli badamy źródła finansowania. Jeśli źródeł finansowania nie ma, to trzeba skorygować plan inwestycji, by wszystko się bilansowało. W przypadku Zielonego Ładu ta prosta i podstawowa logika nie występuje. Zamiast tego mamy nakręcanie lęku, że planeta się pali, a powietrze jest takie, że nie można nim już oddychać. Ogłupianie ludzi skutkuje tym, że większość nie potrafi zrozumieć, że Europa generuje tylko 8% dwutlenku węgla. Nawet, gdy zredukujemy do zera naszą emisję, to reszta świata wyprodukuje jej coraz więcej i nie ma zapory, która uchroniłaby nas przed przepływem CO2 z Azji do Europy.
 
 

– Może chodzi o zlikwidowanie „ostatniego prawa metafizycznego”, jak pisał Richard M. Weaver, w Europie, czyli prawa własności? Może Zielony Ład ma doprowadzić do powszechnego bankructwa Europejczyków?

– Dokładnie, żeby ludzie nie potrafili myśleć i zadawać logicznych pytań, trzeba im stworzyć chaos, destrukcję. Wtedy będą znieczuleni na okoliczność odbierania własności. Podam przykład ocieplania domów. W tej chwili koszty transformacji wynikające z Zielonego Ładu przypadające na pracującego Polaka w ciągu dziesięciu lat, uwzględniając różne elementy „proekologiczne”, wynoszą od 30 do 60 tys. zł rocznie. Przez dziesięć lat wychodzi od 300 do 600 tys. Gdybyśmy dzisiaj tych wszystkich pracujących Polaków zmusili, by dzisiaj poszli do banku po taki kredyt, to większość by go nie otrzymała, ponieważ nie ma zdolności kredytowej. 
 
– Zatem nowa terapia szokowa??

– Zatem ideolodzy i budowniczy superpaństwa w Europie rozegrają to w ten sposób, że pojawi się poręczyciel, różne grupy korporacyjne, oligarchiczne, które będą chciały zrobić na tym biznes. Rządzący UE stworzą furtkę mówiącą, że jeśli taki gwarant kredytu się pojawi, to banki mają wyrażać zgodę na kredyty. Kredyt ma być spłacany, a gwarant wstąpi w prawa własności, czyli kredyt będzie obciążał hipotekę dotychczasowego właściciela, ale tym, który uprawniony będzie do własności, jest oligarcha. Wiadomo, że większość ludzi nie będzie w stanie spłacić tego kredytu, spłaci tylko część, oligarcha spłaci resztę, to oznacza, że w którymś momencie oligarcha stanie się właścicielem domu. Na koniec właściciele staną się lokatorami takich nieruchomości. W ten sposób dojdziemy do sytuacji, gdzie będą dwie grupy: klasa rządzących i posiadających aktywa oligarchów i klasa pracująca bez własności. Ten schemat można zastosować do wszystkich obszarów, także np. do rolników. 
 
– W jaki sposób?

– Polityka mówiąca, że będziemy tutaj ugorować, a żywność sprowadzimy sobie z Ameryki Południowej, jest pewną grą na okres przejściowy. Nikt nie pozwoli sobie na ugorowanie całych obszarów rolnych, w tym przypadku chodzi o doprowadzenie do bankructwa rolników. W miejsce zbankrutowanych rolników także wejdą oligarchowie, a rolnicy staną się grupą ludzi pracujących w ich latyfundiach, podobnie jak to się dzieje na Ukrainie. Dokładnie tak było w starożytnym Rzymie. Po Grecji rozwijały się dobrze małe gospodarstwa rolne. Grecy w pewnym momencie nawet odchodzili od niewolnictwa, bo stwierdzili, że to szkodzi jakości rolnictwa. Jednak rzymscy właściciele latyfundiów przejmowali te małe gospodarstwa, ponieważ mieli dopływ niewolników i wygrywali konkurencję. Właściciele małych gospodarstw rolnych bankrutowali i przenosili się do Rzymu. W którymś momencie 300 tys. zbankrutowanych rolników, na milion mieszkańców Rzymu, było karmionych produkcją z latyfundiów. Po upadku Rzymu przejście do okresu feudalizmu było rozkwitem, bo stworzono bardzo innowacyjny system tzw. włości, który odbudował rolnictwo i zapewnił rozkwit. W systemie włości tylko 30% ziemi należała do pana, zaś reszta do chłopów. My obecnie stoimy przed ryzykiem powrotu do starożytności, gdyż jesteśmy w procesie tworzenia latyfundiów. Niektórzy mówią, że średniowiecze było zacofane, a zatem spójrzmy, że jeśli przyjmiemy ten niszczący kierunek do superpaństwa, to znajdziemy się w prymitywnym systemie latyfundiów z czasów cesarstwa rzymskiego. Kluczową przyczyną powstania wówczas latyfundiów było odejście od wartości etycznych Arystotelesa, zaś po rozkwicie w średniowieczu ponownie odchodzono od etyki chrześcijańskiej na rzecz liberalizmu, materializmu i nauki kartezjańskiej, w czym pomijano całkowicie wszystkie inne natury człowieka, tworząc z niego homo economicus bez duszy i ograniczając się tylko do materii, biologii, przyrody i fizyki.
 
– To inżynieria społeczna, przy której rewolucja obyczajowa z 1968 roku jawi się jako przedszkole?

– To dobre porównanie. Nawet po 1968 roku pozycja wartości chrześcijańskich właściwie w całej Europie nadal była mocna i silna, ponieważ była to rewolta głównie studencka. Proces odejścia od wartości chrześcijańskich trwał dekady. Tutaj mamy frontalny atak na całą strukturę społeczną i realizuje to cała machina UE, a w Zielony Ład wprzęgnięte są wielki biznes i przemoc kapitałowa. W ekonomii mówi się o społecznej odpowiedzialności biznesu, a zdeformowani ideologicznie właściciele wielkiego kapitału społeczną odpowiedzialność biznesu nie traktują jako konstruktywne wsparcie rozwoju człowieka we wszystkich wymiarach i jego otoczenia, czyli społeczeństwa, tylko ich odpowiedzialność polega na przenoszeniu założeń rewolucji obyczajowej, która ma niszczyć rodzinę, psychikę, etykę, duszę, logikę i wolność myślenia. O wielkim zagrożeniu, wynikającym z tej ideologii, zabijania duszy naszych narodów w Europie mówił już w 1961 r. Czcigodny Sługa Boży Robert Schuman, który przedstawiał to w następujący sposób: „Strzeżcie się tych, których czar prowadzi nas do bierności. Strzeżcie się tych, którzy chcą uśpić nas w fałszywym poczuciu bezpieczeństwa. Strzeżcie się dostarczycieli pustych zapewnień obiecujących złudne środki do realizacji bezpieczeństwa. Oni starają się wprowadzać etapami i krok po kroku to, co zdrowy duch narodu odrzuca i się temu sprzeciwia. Ostateczny ich cel jest jasny. Oni starają się zgasić życie religijne w krajach i w ludziach. Z miłości do naszych dzieci chcemy zapobiec tym następstwom. Taka nasza postawa, którą przyjmujemy, nie powinna wynikać tylko z przeciwstawienia się, ale przede wszystkim z tego, że nie możemy zdradzić duszy naszego narodu”.
 
– To, o czym Pan mówi, to wprowadzenie w Europie systemu kast na wzór indyjski.

– Dokładnie. Od wielu lat trwa praca nad taką przemianą człowieka, by się nie buntował. Mało się o tym mówi, ale wielcy inżynierowie społeczni świata zachodniego, jak np. Klaus Schwab, mają doskonale przygotowane systemy ratingów ludzi, na wzór tych działających w Chinach. Rating obywateli w Chinach wiąże się z tym, że ludzie za pomocą kar i nagród wchodzą w pewne przyzwyczajenia.
 
 

– Zielony Ład uderza w demokrację i wolność. Przecież ten projekt nie ma żadnej legitymizacji w społeczeństwach Europy.

– Najlepszą odpowiedzią na to są słowa samego Altiero Spinellego, włoskiego polityka, który po drugiej wojnie światowej forsował koncepcję federalizacji Europy. On jasno mówi, że w jego rewolucji i budowaniu europejskiego superpaństwa działania totalitarne i przemoc muszą być stosowane, bo mają prowadzić do budowania tzw. nowego świata. Gdy przyjrzymy się myśli chaosu Spinellego, to odkryjemy, że on krytykował tylko jeden totalitaryzm, hitlerowski. On nie krytykował nawet totalitaryzmu Stalina. Dla europejskich elit spod znaku Spinellego to, co teraz mamy w UE, to nie jest jeszcze demokracja. Oni chcą stworzyć nową demokrację już bez tradycji, historii narodów, wiary i Kościoła. Niestety wielu polityków i obywateli zaczyna się do tego przyzwyczajać, godzić się z Zielonym Ładem, coraz częściej słyszymy, że Tusk był w Brukseli, ale nic nie załatwił, bo on nic nie może, bo takie są przepisy w UE itp. I społeczeństwo coraz częściej akceptuje taki stan rzeczy. Tymczasem trzeba myśleć i działać inaczej, bo tu jest nasz dom – Polska, i musimy myśleć po polsku i rządzić się po polsku, a nie po niemiecku lub brukselsku. Tu trzeba przytoczyć tekst piosenki Kapeli znad Baryczy: „Bo my są Polska, co nie zginęła/, bo my są Polska, co Bogiem żyje/, bo my są Polska spod znaku krzyża/, bo polskie serce pod krzyżem bije”.

Czytaj także: Niemieckie media: Niemcy na ostatnim miejscu wśród krajów uprzemysłowionych (znowu)
 
– Godzimy się na poddaństwo?

– Różne siły z Niemiec i Brukseli chcą wprowadzić nam schemat, „że my nie mamy tutaj wpływu, bo wpływ ma Bruksela”, i wiele osób w Polsce daje się na to nabrać. Nie możemy godzić się na poddaństwo. Zawsze będę powtarzał: to jest nasz dom i nie możemy godzić się na to, by sąsiad czy Bruksela nam go urządzali. Po prostu trzeba mówić „non possumus” i robić swoje, i nie bójmy się, że mogą cokolwiek nam zrobić, albo najechać czołgami, których i tak nie mają. Bundeswehra jest zdemolowana po latach, kiedy ministrem obrony w Niemczech była Ursula von der Leyen. Teraz ona demoluje wspólnotę europejską, bo ludzie Spinellego mają mentalność destruktorów, a nie konstruktorów, i o tym musimy pamiętać we wszystkich działaniach, dlatego stańmy do apelu i budujmy w Polsce i Europie ruch oporu przeciwko superpaństwu w Europie. 
 
Zielony Ład to nie jest projekt zamknięty, my na dzisiaj nie wiemy, kiedy zatrzymają się jego pomysłodawcy.

– Dlatego budowniczy superpaństwa starają się wszelkimi metodami wyłączać ludziom myślenie i logikę. Wszelkie wcześniejsze godzenie się na odbieranie nam suwerenności krok po kroku trzeba odbierać jako godzenie się na konszachty z diabłem. Gdy ktoś z zewnątrz narzuci nam lub reguluje wolność, własność i autonomię, to znaczy, że je utraciliśmy. Nie możemy się godzić, by Trybunał tzw. Sprawiedliwości w Luksemburgu, który jest faktycznie narzędziem w procesie budowania superpaństwa, stał się naszym punktem odniesienia, który rozstrzyga nasze sprawy. Jeśli utrwali się to w mentalności, będziemy na straconej pozycji. 
 
 

– To się już dzieje. Wielu młodych ludzi nie chce kupować mieszkania, lecz je wynajmować, wynajmują samochody, nawet rowery.

– Tutaj chodzi jeszcze o coś innego, nie wszyscy będą mieli własne domy. W Zielonym Ładzie chodzi bardziej o to, by ludzie nie kumulowali kapitału. Swoją drogą, to właśnie coraz większym kapitałem polskich gospodarstw domowych zaniepokojone są Niemcy. Sam Spinelli mówił o pensji gwarantowanej po to, by człowiek jakoś funkcjonował, ale na takim poziomie, by nie mógł kumulować kapitału. Czyli chodzi o to, żeby byli niewolnicy, którzy jako tako funkcjonują, ale nie posiadają kapitału, bo wówczas mogliby wpływać na decyzje i losy narodu oraz własne dzieje.

Czytaj także: Szydło: Zatwierdzona przez Radę UE norma Euro 7 dotyczy nie tylko zmniejszenia emisji spalin

Kontekst: kim jest profesor Zbigniew Krysiak? 

Prof. Zbigniew Krysiakt to ekonomista, wykładowca SGH i zagranicznych uczelni, przewodniczący Rady Programowej Instytutu Myśli Schumana.

Nowy numer

Tekst ukazał się w nowym numerze „Tygodnika Solidarność” dostępnym już od środy w kioskach. 

Chcesz otrzymywać „Tygodnik Solidarność” prosto do swojego domu lub zakładu pracy? Zamów prenumeratę <TUTAJ>

 

 Oceń artykuł
Wczytuję ocenę...

 

Polecane
Emerytury
Stażowe